O nas

Euromate je významným globálním hráčem na trhu produktů, systémů a služeb pro odsávání a filtraci vzduchu. Nabízíme řešení pro vnitřní prostory, ve kterých je vzduch znečištěn například škodlivinami ze svařování, emisemi vozidel a tabákovým kouřem. Zajišťujeme čistý vzduch na Vašem pracovišti.

Celosvětově

Euromate má výrobní v Alkmaaru (Nizozemsko), Lycksele (Švédsko) a Jižní Africe (pro místní trh). Máme 11 obchodních kanceláří v Belgii, Kanadě, Číně, Francii, Německu, Indii, Nizozemsku, Švédsku, Jižní Africe, Spojených státech a Spojeném království. V dalších více jak 45 zemích jsme zastoupeni pomocí sítě našich autorizovaných distributorů. Sídlo společnosti se nachází v Heerhugowaard (Nizozemsko).

Čistý vzduch je pro nás vším

Čistý vzduch je něco, co většina z nás považuje za samozřejmost. Nicméně všude tam, kde pracují lidé, viditelné i neviditelné vzduch znečišťující částice, jako např. škodliviny ze svařování, olejová mlha, tabákový kouř, emise vozidel, prach a viry, představují nebezpečí pro lidské zdraví. Naštěstí povědomí o kvalitě vnitřního vzduchu roste. Euromate je odhodlán zajišťovat čisté a zdravé pracovní prostředí pro své zákazníky.

“Euromate pečuje o vzduchu, který dýcháte. Nabízíme produkty, systémy a služby, které zajišťují čistý vzduch na pracovišti, a to kdekoliv na světě.

Respektujeme životní prostředí a dodáváme vysoce kvalitní výrobky. Zkušenosti získané v průběhu mnoha let a náš upřímný závazek k požadavkům zákazníka nám umožňují poskytnout Vám to pravé řešení, které potřebujete.”

 

Environmentální politika

Euromate pečuje o vzduch, který dýcháte. Nabízíme produkty, systémy a služby k uspokojení potřeb našich zákazníků na čistý vzduch na pracovišti. Navíc usilujeme o čistší svět a děláme vše pro prevenci nebo minimalizaci dopadu našich produktů a aktivit společnosti na životní prostředí.

 

Legislativa

Splňujeme všechny požadavky současných právních předpisů a doporučení pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

 

Vývoj produktů

Euromate navrhuje vysoce kvalitní, odolné a spolehlivé produkty pro čištění vzduchu. V našich výrobcích nepoužíváme nebezpečné materiály. Myslíme na snadnou likvidaci a snažíme se používat recyklovatelné materiály, kdekoli je to možné. Neustále hledáme způsoby, jak zlepšit energetickou účinnost našich produktů a zároveň minimalizovat velikosti a váhu s cílem snížit množství použitých surovin a tím snížit vliv na životní prostředí.

 

Dodavatelský řetězec a logistika

Hodnotíme naše dodavatele podle vlivu na životní prostředí a úzce s nimi spolupracujeme při návrhu výrobků využitím jejich znalostí ke snížení ekologických dopadů. V našich výrobních závodech stále hledáme způsoby, jak snížit objemy odpadů a zvýšit podíl “zelené energie”. Snažíme se používat méně obalových materiálů a optimalizovat dodavatelský řetězec pro snížení transportních nákladů.

 

Prodej a marketing

Ekologické dopady našich marketingových a prodejních operací nám také nejsou lhostejné. Uplatňujeme politiku úspory papíru podporou elektronické komunikace a v našich kancelářích využíváme zelené energie. Dále efektivně plánujeme servisní a údržbové práce z důvodu minimalizace transportu a zaměřujeme se na rozvoj alternativních konceptů služeb s nižším dopadem na životní prostředí.

 

Obchod a zákazníci

Naše zkušenosti a náš upřímný závazek k požadavkům zákazníka nám umožňují poskytovat našim zákazníkům to pravé řešení, které potřebují. To zahrnuje nejen potřebu čistého vzduchu na pracovišti, ale také energeticky úsporné a ekonomicky rentabilní řešení. Efektivním filtračním systémem snižujeme potřebu ventilace pomocí čerstvého vzduchu z venkovního prostoru a v důsledku toho nutnost vytápění či chlazení. Tam, kde je přívod venkovního vzduchu nezbytný, doporučujeme použití rekuperace tepla.  Tím, že dodáváme inteligentně řízené systémy, se snažíme, aby naše výrobky byly energeticky efektivní v porovnání se standardními řešeními. Naším posláním je získat konkurenční výhodu nabídkou sofistikovaných ekologických technologií na čištění vzduchu.

 

Organizace a kultura

Díky naší politice ochrany životního prostředí jsme schopni vytvořit organizační kulturu, v níž trvale udržitelný rozvoj představuje pozitivní výzvu. Věříme, že to zvýší naši atraktivitu jako zaměstnavatele.

 

Komunikace

Naším cílem je zvýšit povědomí o ekologii obecně a zlepšit naši image i vliv na životní prostředí. K dosažení těchto cílů aktivně komunikujeme naše environmentální ambice a výsledky se zaměstnanci, dodavateli, distributory, stávajícími i potenciálními zákazníky.

 

Neustálé zlepšování

Pro dosažení našich cílů jsme nastavili roční organizační a sekční úkoly pro zajištění trvalé udržitelnosti a sledujeme je vlastním systémem hlášení. K dosažení našich environmentálních cílů plánujeme nasadit certifikovaný systém managementu ISO 14001 ve všech společnostech patřících pod Euromate Group.