Servis

Četnost servisních prací je upravena podle individuálních potřeb. Máme výpočtové nástroje, které počítají předpokládanou četnost návštěv servisních techniků pro jednotlivé druhy zařízení. Standardně výrobce zařízení doporučuje provádět servis každé 3 měsíce nebo služba probíhá po zaplnění velkokapacitního popelníku. V praxi to ale probíhá tak, že četnost služeb servisu je přizpůsobena individuálním potřebám klienta.

Neprodáváme pouze zařízení, ale dodáváme komplexní řešení s maximální péčí pro naše zákazníky!

Podrobně o servisu…